Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Velp Tablet
#1
Arkadaşlar , sağlık bakanlığı onaylı Velp isimli tablet ilaç piyasaya sürülmüş.Herpes için etkili diye yazıyor.Kullanan oldu mu?
Cevapla

#2
VELP,
• Herpes simpleks (tip I ve/veya tip II) nedeniyle oluşan mukokutanöz enfeksiyonlar
• Genital siğili olan hastaların podofilin veya karbon dioksit lazer tedavisine ek tedavi olarak endikedir.
Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) tedavisinde kullanılır.
Cevapla

#3
VELP 500 mg tablet

Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her bir tablet 500 mg inosin pranobeks içerir.
• Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, povidone K 90, mikrokristalin selüloz, stearik asit,
magnezyum stearat

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini
sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan
etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. VELP nedir ve ne için kullanılır?
2. VELP’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VELP nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. VELP’in saklanması

1. VELP nedir ve ne için kullanılır?
VELP, etkin madde olarak her tablette 500 mg inosin pranobeks içerir.
VELP, beyaz renkli, tek tarafı İNO baskılı, çentiksiz, yuvarlak düz tablettir. 10, 20, 40
veya 100 tablet içeren opak PVC-PVDC / Alu ambalajlar içinde kullanıma
sunulmaktadır.
VELP, bağışıklık sisteminin viral hastalıklarla mücadele etmesine yardım eder; ayrıca
istilacı virüse direkt etki edebilir.

VELP;
• Mukokutanöz (Mukoz zarlar ve deriye ait olan ) herpes simpleks (virüsün neden olduğu
uçuk) tedavisinde,
• Genital siğilin tedavisinde podofilin veya karbon dioksit lazer gibi diğer tedavilerle
tamamlayıcı tedavi olarak
• Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) (sinir sisteminde kızamık virüsü ile oluşan
ilerleyici iltihap) hastalığının tedavisinde kullanılır.
2. VELP’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VELP’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• İnosin pranobeks veya VELP’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi
birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise,
• Kanınızda ürik asit seviyeleri yüksekse veya şu anda gut hastalığı geçirmekteyseniz,
böbrek taşınız varsa

VELP’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
• Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa
• VELP ile uzun süreli tedavi gören hastalarda ( 3 aydan fazla) böbrek veya safra kesesinde
taş oluşma olasılığı mevcuttur. Eğer VELP’i uzun süredir kullanmaktaysanız doktorunuz
düzenli olarak kan ve idrar örnekleri isteyecektir ve karaciğer ve böbreklerinizi kontrol
edecektir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.

VELP’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
VELP, besinlerle birlikte ya da aç karnına alınabilir. Tableti çiğnemeden bütün olarak 1 bardak
su ile birlikte yutunuz.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile iseniz, VELP kullanmamalısınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
VELP’in etkin maddesinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. VELP’i emzirme
döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
VELP araç ve makine kullanımı üzerinde bir etkiye sahip değildir veya ihmal edilebilir bir etkiye
sahiptir. "Olası yan etkiler nelerdir?" bölümüne bakınız.
VELP’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
VELP içeriğinde bulunan yardımcı maddeler uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer:
• Bağışıklık sistemini etkileyen zidovudin (azidotimidin-HIV tedavisinde kullanılan) gibi
ilaçlar almaktaysanız bu ilaçlar VELP’in işleyişini etkileyebilir. Aynı zamanda VELP de
bu ilaçların işleyişini etkileyebilir.
• VELP, ksantin oksidaz inhibitörleri (gut tedavisinde veya vücudunuzdaki ürik asit
miktarını kontrol etmek için kullanılan ilaçlar) dahil ürikozürik ilaçlarla ve diüretiklerle
(idrar söktürücü) dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VELP nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz VELP ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız
gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.
Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.
Yetişkinler :
Mukokutanöz (Mukoz zarlar ve deriye ait olan) herpes simpleks tedavisinde 7-14 gün boyunca
günde 4 kere 1g (Günde 4g)
Genital siğili olan hastaların podofilin veya karbon dioksit lazer tedavisine ek tedavi olarak 14-28
gün boyunca günde 3 kere 1g (Günde 3g)
Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) tedavisinde her 4 saatte bir bölünmüş doz olarak günde
50-100 mg / kg kullanılır.
Eğer VELP’i nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.
İlacınızı tam belirtildiği gibi kullanmanız önemlidir. Hastalık nedeniyle ek doz almanız
gerekiyorsa ilacınızın farklı bir şekilde reçetelenmesi gerekebilir.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağız yoluyla alınır.
VELP, besinlerle birlikte ya da aç karnına alınabilir. Tablet(ler) çiğnemeden bütün olarak 1
bardak su ile birlikte yutulmalıdır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Vücut ağırlığı 10 kg'ın üstünde, 20 kg'ın altındaki çocuklarda: günlük kg başına 50 mg
Vücut ağırlığı 20 kg ve üstündeki çocuklarda: Günde günlük kg başına 50-100 mg
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına ilişkin veri mevcut değildir. Böbrek yetmezliği olan
hastalar VELP kullanırken dikkatli olmalıdır.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına ilişkin veri mevcut değildir.
Eğer VELP’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz
veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla VELP kullandıysanız:
VELP’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
VELP’i kullanmayı unutursanız:
İlacınızın bir dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz bu dozu alınız. Daha sonra önceki
gibi tedavinize devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

VELP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bırakırsanız hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya
çıkabilir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça ilacı bırakmayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, VELP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VELP’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ani hırıltı, göğüs ve boğazda daralma, veya nefes almada zorluk, ciltte döküntü, kaşıntı,
göz kapaklarında, yüzde, dudaklarda, dilde, ya da vücudun diğer kısımlarında şişme ile
karakterize aşırı duyarlılık reaksiyonları
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin VELP’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu yan etkilerin sıklık derecesi
bilinmemektedir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir
Bilinmiyor : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:
• Kan ürik asidinde artış, idrar ürik asidinde artış

Yaygın:
• Kusma ile birlikte veya tek başına meydana gelen mide bulantısı,
• Karın bölgesinde rahatsızlık
• Karaciğer enzimlerinde, kan üre nitrojeninde(kandaki nitrojen miktarının ölçütü olarak)
artma
• Kaşıntı,
• Döküntü
• Baş ağrısı,
• Vertigo (Baş dönmesi)
• Yorgunluk
• Halsizlik
• Eklem ağrısı

Yaygın olmayan:
• Diyare (ishal),
• Konstipasyon (kabızlık),
• İdrar miktarında artış
• Sinirlilik
• Uyuşukluk
• Uykusuzluk

Bilinmiyor:
• Deride ani başlayan bölgesel şişlik (Anjiyoödem)
• Cildin kızarması veya kızarıklığı
• Baş dönmesi
• Aşırı duyarlılık (hipersensitivite),
• Kurdeşen (ürtiker),
• Vücutta alerjen maddelere karşı oluşabilen ciddi bir alerjik reaksiyon (anafilaktik
reaksiyon)
• Üst karın ağrısı
• Karaciğer yetersizliği
• Karaciğerden gelen safra akışında azalma veya tıkanma sonucu yaşanan rahatsızlık
(kolestaz)
• Sersemlik
• Eritem (derinin kızarması)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile
konuşunuz. Ayrıca yan etkileri http://www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi”
ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz
gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.
Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha
fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. VELP’in saklanması
VELP’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VELP’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VELP’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:
World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Bağcılar, İstanbul
Üretim Yeri:
World Medicine İlaç San ve Tic. A.Ş.
Bağcılar, İstanbul
Bu kullanma talimatı ……… tarihinde onaylanmıştır
Cevapla

#4
Waltrex tarzı baskılayıcı bir ilaç gibi durmuyo direkt virüse etki etme gibi özellikleri varmış ben almayı düşünüyorum. Sgk karşılamıyormuş fakat önemli değil
Cevapla

#5
Bu ilacın tamamen tedavi etme etkisi mi var yoksa lezyon çıktıktan sonra hızlı geçmesini mi sağlıyor?
Cevapla

#6
1106 tl diyor, günde 4 g.
Yani 500mg- 100 tablet 12 günde bitecek
İşe yaramazsa ayıp Smile
Cevapla

#7
(13-04-2023, Saat: 23:42)ponçik Adlı Kullanıcıdan Alıntı: 1106 tl diyor, günde 4 g.
Yani 500mg- 100 tablet 12 günde bitecek
İşe yaramazsa ayıp Smile
Pahalı gerçekten ? Devlet karşılıyor mu belli miktarını
Cevapla

#8
Sgk karşılamıyor maalesef ama etkisi ne kadar olur denemek lazım
Cevapla

#9
(14-04-2023, Saat: 00:00)istanbul91 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Sgk karşılamıyor maalesef ama etkisi ne kadar olur denemek lazım

Hpv forum sitesinden bir arkadaş kullanmış 12 gün boyunca bir takım yan etki olunca bıraktığını bildirmiş bende alıp bakacağım doktoru ona sabah öğlen akşam 2 şer defa günde 6 defa içmesini söylemiş 15 gün sonra kontrol şeklinde söylemiş bende yakın zamanda bir hekim kontrolünde başlayıp burdan bildiririm
Cevapla

#10
Bu ilaç sağlık bakanlığı takibinde ve olası durumda maalesef ağır yan etkileri olan bir takviye. Bence kullanmayın ancak yinede siz bilirsiniz. Etkisi var evet ancak bünye kaldırmaz ise sıkıntı. Yaptığı olay T hücrelerini aşırı düzeyde arttırmak. Buda bağışıklığa ters tepip birden çökertme haline getirebilir Allah korusun
CevaplaKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Lightbulb 2 ay velp kullanıcısı olarak Gubban 4 342 03-12-2023, Saat: 19:10
Son Yorum: Gubban

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi